XXXVIII. Dny lékařské biofyziky - Proběhlá konference

Informace
Program
Seznam účastníků
Články
Fotogalerie
Ke stažení
Videopřednášky
 

Datum

20. - 22. května 2015

Místo

Hotel Bezděz Staré Splavy

http://dlb.lf1.cuni.cz/index.html

Rádi bychom Vás pozvali k dalšímu ročníku již tradičních dnů lékařské biofyziky do hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Je mně ctí, že 5 let po založení společnosti se postupně upevňuje její význam a jistě je to vhodnou volbou prvního předsedy. Jsem rád, že pozvání na kongres přijali i zástupci výrobců zdravotnické techniky. V době internetu je odborný přínos a význam konferencí trochu oslaben, ale nelze těmto akcím upřít nezastupitelnou úlohu v možnosti setkat se a diskutovat formou osobního kontaktu, společných akcí, společné zábavy, což žádná sebelepší sledovací, přenosová počítačová technika nenahradí.

Tradiční součástí sympozia bude společenský a doprovodný program. Věříme, že rádi přijmete naše pozvání, a těším se na Vaši účast.

prof. Jiří Beneš
předseda Organizačního a programového výboru