Aktuálně

Všechny aktuality

Kalendář

20.11.2013

Stáž Elastografie v medicíně - výhody a limity

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU v Brně Vás srdečně zve na odbornou stáž s názvem „ELASTOGRAFIE V MEDICÍNĚ - VÝHODY A LIMITY“ která se koná 20. 11. 2013 v počítačové učebně č.210 (2.patro) Biofyzikálního ústavu LF MU, Kamenice 3, Brno-Bohunice (kampus) v rámci projektu „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“

Celý kalendář

Časopis Lékař a technika

Časopis Lékař a technika je nejstarším odborným pravidelně vycházejícím časopisem zaměřeným na nové poznatky výzkumu, vývoje, výroby a použití techniky ve zdravotnictví. Od roku 1970 přináší populárně vědecké a recenzované příspěvky českých a zahraničních autorů, kteří prezentují aktuální a nově dosažené poznatky v oblasti lékařské techniky. Posláním časopisu je tyto poznatky prezentovat zejména lékařům a technickým nelékařským pracovníkům pracujícím v lékařských zařízeních, studentům zdravotnických oborů a dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Odborné texty jsou recenzovány předními odborníky pro danou tématiku a doplněny originálními dokumentačními fotografiemi. Pro mladé začínající biomedicínské techniky a inženýry a studenty je mimo jiné určena sekce metody v biomedicínském inženýrství, ve které se čtenář seznámí s konkrétními technikami a metodami používanými v biomedicínském inženýrství.

Periodikum má přiděleno ISSN 0301-5491 a je uvedeno v mezinárodních indexech SCOPUS, EMBASE/Excerpta Medica (Elsevier), IndexCopernicus a Bibliographia Medica Cechoslovaca.

Od roku 2008 je časopis Lékař a technika vydáván ve spolupráci Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SBMILI ČLS JEP) a Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského inženýrství (ČVUT FBMI).